09 243 54 31 info@x-careinmotion.be

1. Je verdient minder als uitzendkracht

Helemaal niet, als je werkt als uitzendkracht heb je dezelfde rechten en plichten als een vaste werknemer in de organisatie waar je gaat werken. Dit wil zeggen dat jouw anciënniteit, jouw toeslagen en jouw verloning dezelfde zijn. Jouw brutoloon is dus exact hetzelfde als dat van iemand die in vast dienstverband werkt.

2. Je moet veel te veel belastingen betalen als uitzendkracht

Je hoorde de verhalen vast wel eens: “Ja maar, mijn zus kent iemand die ook als interim gewerkt heeft, en die moest dan alles terug afgeven aan de belastingen.” Klinkt herkenbaar?

Je betaalt net als vaste medewerkers RSZ-bijdragen op jouw brutoloon en natuurlijk ook bedrijfsvoorheffing op jouw belastbaar loon. Enkel wanneer het uitzendkantoor deze bedrijfsvoorheffing te laag stelt, moet je het jaar daarop bijbetalen. Bij X-Care in Motion waken we erover dat we dit correct instellen, zodat je geen onaangename verrassingen te wachten staan. Meer info hierover in onze blogpost.

3. Je bouwt geen vakantierechten op en krijgt geen vakantiegeld

Fout. Uitzendkrachten hebben evenzeer recht op enkel en dubbel vakantiegeld als vaste werknemers. Het enige verschil is het tijdstip waarop je als uitzendkracht je vakantiegeld ontvangt. Als uitzendkracht bouw je automatisch vakantiedagen op voor het volgende jaar, en dit vakantiegeld wordt wekelijks samen met je loon uitbetaald als ‘vertrekvakantiegeld’. Dit bedraagt 15,34% van je loon en komt dus in delen binnen datzelfde jaar.

4. Als uitzendkracht krijg je geen eindejaarspremie

Het idee dat uitzendkrachten geen recht hebben op een eindejaarspremie is een misvatting. Om in aanmerking te komen voor een eindejaarspremie als uitzendkracht, moet je minstens 65 dagen of 494 uur hebben gewerkt tijdens de referentieperiode (van 1 juli vorig jaar tot 30 juni dit jaar). Bepaalde dagen en uren, zoals ziektedagen met gewaarborgd loon, inhaalrustdagen en feestdagen, tellen mee voor de berekening van die 65 dagen. De premie bedraagt 8,33% van je brutoloon dat je tijdens deze periode hebt verdiend. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je in december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

5. Ik heb een vaste job dus interimwerk is niks voor mij

Wist je dat veel uitzendkrachten hun uitzendwerk combineren met een vaste job als verpleeg-of zorgkundige? Je hebt de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en waar je wilt werken, en X-Care in Motion helpt je bij het vinden van passende opdrachten in jouw regio. Zo kun je niet alleen extra inkomen genereren, maar ook waardevolle ervaring opdoen.

Als je liever uitsluitend als uitzendkracht werkt, is dat ook mogelijk. De flexibiliteit van uitzendwerk stelt je in staat om je werk aan te passen aan jouw behoeften en wensen, of dat nu betekent dat je in sommige maanden veel werkt en in andere maanden op avontuur gaat in Zuidoost-Azië, of dat je je werkrooster afstemt op het co-ouderschap. Kortom, werken als uitzendkracht biedt veel meer mogelijkheden dan de meeste mensen denken.

Terug naar blog

Relevante blog posts

Er zijn nog geen relevante blog posts

fr_FRFR